Trygt Hjem

Trygt Hjem Nullvisjonsprosjektet. Prosjektet skal bidra til at innbyggerne i Karmøy kommune skal sikte seg inn mot et sikkert trafikksystem uten ulykker som medfører drepte eller varig skadde trafikanter.

Logo for Trygt Hjem prosjektet
Logo for Trygt Hjem prosjektet

Across har utformet logo og identitetsprogram rundt Trygt Hjem prosjektet. Kommunikasjon ble utformet i samarbeid med Compartner.

Skjermpresentasjon
Partneravtale Trygt Hjem
Identitetsprogram

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme