Save energy

Save energy pryder AC Enkos biler
Salgsmappe for AC Enko
Salgsmappe for AC Enko

Save energy er AC Enkos satsing innen energiløsninger for næringsbygg i regionen. AC Enko Klima & Energi AS ble etablert i 2000, da som AC Klima Energiteknikk AS. I 2007 fusjonerte bedriften med Enko AS for å bli mer slagkraftig som en totalleverandør av løsninger innenfor varme, ventilasjon og kjøling. De senere årene har fokuset på energi- effektivisering bidratt til kraftig vekst for bedriften, som nå er en ledende varmepumpe- og klimaentreprenør i regionen. Våre kompetanseområder: Prosjektering, energirådgivning, energianalyser, termografi – alt innen montasje, service og vedlikehold av tekniske installasjoner samt innregulering av luft i ventilasjonsanlegg. 

Across har stått for ide og utforming av Save energy konseptet.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme