Portfolio

Across har et variert kundegrunnlag som omfatter mange bransjer og ulike fagfelt. Under vil du finne et utvalg av kunder og visualisering av deres oppdrag.

Referanser

Transocean

Transocean er verdens største offshore drilling contractor. Selskapets rigger jobber på noen av de mest krevende lete- og produksjonsbrønnene på norsk sokkel. Transocean har i flere ti-år spilt en sentral rolle i norsk offshorevirksomhet.

Stillingsannonser for Transocean
Stillingsannonser for Transocean

Across har produsert stillingsannonser for Transocean

HøieApeland

HøieApeland er et byggefirma med 9 ansatte. 4 byggmestere som har tilsammen mer en 80 års erfaring. 3 tømrere med svennebrev,- en lærling har svennebrev som snekker.

Tilbudsmappe for HøieApeland
Tilbudsmappe for HøieApeland

Sammen med illustratør Joana Taya gav Across HøieApeland en ny grafisk identitet. Profilpakken inneholdt tilbudsmapper, visittkort, brevark og konvolutter.

Byggskilt HøieApeland
Ved byggeplassen, HøieApeland

TeFoRo

TeFoRos visjon: Å bidra til å utvikle Stavanger-regionen til et ledende senter for praktisk bruk av naturvitenskaplig kompetanse

Logoprogram for TeFoRo
Logoprogram for TeFoRo

Across har stått for ide og utvikling av logoprogram for TeFoRo.

Spinaker Consulting

Integrating Concepts, People and Strategies. Strategisk rådgivning og gjennomføring av prosesser internt og eksternt for bedrifter og organisasjoner.

Logo og profilelement
Logo og profilelement, Spinaker Consulting

Across har gitt form til Spinaker Consultings profil og produsert visittkort, nettplakat og rollup

Visittkort, Spinaker Consulting

Dick & Daisy

Dick & Daisy forhandler og produserer eksklusivt, raffinert undertøy og hipt badetøy.

Brosjyre for Dick & Daisy
Spreke og pirrende produkter fra Dick & Daisy

Across har gitt form til brosjyrer og annonsering

Annonse fra Dick & Daisy

Dolphin

Dolphin er et drillingselskap i Fred Olsen Energy. Selskapet opererer flere leterigger på norsk sokkel.

Dolphin nytt, mai 2005
Dolphin nytt er et nyhetsmagasin for Dolphin-ansatte

Across redesignet og produserte Dolphin nytt fra 2003 til og med 2006 i samarbeid med Compartner.

Dolphin nytt, oktober 2006
Dolphin nytt, oktober 2004


© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme