Portfolio

Across har et variert kundegrunnlag som omfatter mange bransjer og ulike fagfelt. Under vil du finne et utvalg av kunder og visualisering av deres oppdrag.

Referanser

Geocap

Across har gitt Geocap et redesign av logo, websider og andre grafiske elementer.

Redesign av Geocap
Redesign av Geocap

Geocap AS provides software and services for the oil and gas industry and hydrographic institutions.

Luftig mote fra Capone-gruppen

Vårens motebrosjyre fra Capone-gruppen ble til i og rundt hangaren til Flyhistorisk museum på Sola. Produksjonen har blitt en vandring gjennom flyhistorien med lukten av fuel og verksted i nesen, der Tom Haga fotografere og Across instruerte. Stor takk til Flyhistorisk museum for all hjelp.

Capone-gruppens motebrosjyre for våren 2009
Capone-gruppens motebrosjyre for våren 2009

Den 20. april vil mange motta Capone-gruppens motebrosjyre i postkassen. Flyhangaren på Sola ble en perfekt "location" for våre opptak.

Oppslag for Capone
Oppslag for Mrs Capone

Across med bra "rating" på nett

DrupalSites.net er en nettside som lister opp websites som er drevet av the open-source content management systemet Drupal. Blant 3000 internasjonale websider scorer Across sine nettsider høyt. Sidene som er utviklet av Petter Sømme/ACROSS får en "rating" på 4 av 5 mulige. I løpet av de første 2 ukene etter at ACROSS la ut sin link, var nettsiden en av de mest besøkte.

ACROSS scorer høyt på Drupalsites.net
ACROSS scorer høyt på Drupalsites.net
Bra rating hos Drupal

Varme & Bad Bedrift

I 2005 utviklet rørleggerkjeden Varme & Bad en egen bedriftsdel av virksomheten. Dette ble gjort for møte nye utfordringer i bransjen og en stadig større andel prosjekter på bedriftssiden. Across utviklet en visuell strategi og et identitetsprogram for prosjektet Varme & Bad Bedrift.

Profilannonse Varme & Bad Bedrift
Profilannonse Varme & Bad Bedrift

Varme & Bad Bedrifts visuelle profil består en bildebank på 20 utvalgte bilder. Bildene er estetiske, kontrastfulle og fargerike.

Powerpoint for Varme & Bad Bedrift
Webinngang for bedriftsdelen av Varme & Bad Bedrift
Eksempel på flere bilder fra Varme & Bad Bedrifts bildebank
Stillingsannonse i Dagens Næringsliv september 2007

Trygt Hjem

Trygt Hjem Nullvisjonsprosjektet. Prosjektet skal bidra til at innbyggerne i Karmøy kommune skal sikte seg inn mot et sikkert trafikksystem uten ulykker som medfører drepte eller varig skadde trafikanter.

Logo for Trygt Hjem prosjektet
Logo for Trygt Hjem prosjektet

Across har utformet logo og identitetsprogram rundt Trygt Hjem prosjektet. Kommunikasjon ble utformet i samarbeid med Compartner.

Skjermpresentasjon
Partneravtale Trygt Hjem
Identitetsprogram

Bedriftstjeneste

Bedriftstjeneste er et regnskapsbyrå jobber med områdene: Lønn, regnskap, årsoppgjør, selvangivelse, budsjettering og rådgivning.
Selskapet har kontorer i Haugesund og Stavanger.

Ny logo og profil for Bedriftstjeneste
Ny logo og profil for Bedriftstjeneste

Bedriftstjeneste har fått en fargerik profil som har en god symbolikk. Logoen er laget rundt estetikken i tallene til fonten Bodoni.


© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme