Nyheter

Haugesund Race Weekend

Ny identitet til HRW
Spente seilere
Ny identitet til HRW

07.09.2010: Haugesund Race Weekend feiret sin 30 årige historie med ny identitet. Om lag 40 båter konkurrerte i baneseilas og distanseseilas. Across har utarbeidet ny identitet for seilasen.

Høy Puls i Ryfylke

"Høy Puls" i Ryfylke
"Høy Puls" i Ryfylke

06.09.2010: Høy Puls er din håndbok og guide til Ryfylke. Vi gir deg turtips og informasjon om aktiviteter som forhåpentlig øker sjansen for at du som holder guiden i hendene skal la deg friste til spennende friluftsopplevelser. Vi har også innspill til deg som ønsker litt lavere puls eller søker nye former for rekreasjon. Ta i bruk landskapet, sjøen og alle våre anlegg i Ryfylke. Pulsen bestemmer du selv!(Sindre Bø, forfatter av Høy Puls)

Ryfylke tilbyr flotte muligheter til å drive et aktivt friluftsliv. Dykking, seiling, padling, vandring, klatring, sykling, jakt, fiske, fotosafari… Alt ligger godt til rette for en høyere puls i Ryfylke. De fleste aktivitets- områdene er ”kortreist” på grunn av et godt utbygd veinett og gode offentlige samferdselstilbud. Rogaland er kjent for sin satsning på idrett og friluftsliv og ligger i norgestoppen når det gjelder etablering av idrettsanlegg og turveier. Likevel ser at vi at naturen kan tas mer i bruk. (Hans Olav Sandvoll, Daglig leder – Ryfylke Friluftsråd)

"Høy Puls" i Ryfylke er et samarbeidsprosjekt mellom Ryfylke Friluftsråd, Forfatter Sindre Bø og ACROSS.

Boka kan bestilles enkeltvis eller som bedriftsavtale med flere eksemplarer. Henvendelse angående "Høy Puls" rettes til Ryfylke Friluftsråd ved Hans Olav Sandvoll.
 

Steve Reich

Plakat for Steve Reich konserter
Plakat for Steve Reich konserter

06.09.2010:Samarbeidet mellom Universitetet, Symfoniorkesteret og Numusic-festivalen oppstod i 2009 da Arvo Pärts musikk var gjenstand for et tilsvarende prosjekt som årets. Dette bygger på Numusic sin historiske profil med banebrytende klassiske komponister som Arne Nordheim, Karlheinz Stockhausen og Pierre Henry. Gjennom valget av Steve Reich som tema, fortsetter profilen med komponister som har bakgrunn fra klassisk og elektronisk musikk.

I musikkhistorien har Reich satt spor etter seg gjennom sin påvirkning av det som betegnes klassisk musikk. I tillegg er han ansett som en inspirator til den elektroniske dance-musikken, eksemplifisert gjennom Coldcut, Dj Spooky og Four Tet som alle har gjestet Numusic tidligere.
Konsertprogrammet i dette prosjektet er satt sammen for å reflektere dette spennet. Vi presenterer blant annet verk som bruker sampling, de karakteristiske faseforskyvningene som kjennetegner komponisten, og et samspill mellom både klassiske og forsterkede instrumenter.
Tekst: Kristiane Norvoll, SSO

ACROSS har utformet plakat, program og annonsering for Steve Reich konserter "composer in residence 2010".

Varme & Bad kjører bedriftsutviklingsprogram

Kurstilbud i hendig format
Kurstilbud i hendig format

21.06.2010: ONE2GO er en ny "Quick Guide" for Varme & Bad sine medlemsbedrifter. Minibrosjyren inneholder ulike kurstilbud i management. Across har stått for utforming.

SSO ute med nytt konsertprogram

Sesongprogram for SSO
Sesongprogram for SSO

20.06.2010: SSO (Stavanger Symfoniorkester) er ute med nytt sesongprogram for høsten 2010 og våren 2011. Across har gitt form til SSOs nye programkatalog.

Ansiktsløft for BIS Magasinet

Ansiktsløft for BIS Magasinet
Oppslag i BIS magasinet

15.06.2010: BIS magasinet har fått et ansiktsløft. Solid magasinforside med nytt papir og et luftigere uttrykk summerer korrigeringene som er utført. Redesignet er knyttet sterkere opp til grafiske rettningslinjer satt av Bilfinger Berger Industrial Services Corporate Design.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme