Lederskap i Flow Group

Lederskap i Flow Group
Brosjyre for management i Flow Group

18.09.2017: Lederskap i Flow Group - Flow Group har klart definerte verdier, målsettinger og ledelses-prinsipper. Disse har nå fått et klart formspråk i henhold til Flow Groups Corporate Identity. Formgivning og produksjon av Across.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme