Gastronomisk Institutt

Across har produsert menyer, invitasjoner, brosjyrer og standelementer for Gastronomisk Institutt

Meny til statsbesøk for Gastronomisk Institutt
Meny til statsbesøk for Gastronomisk Institutt

Produktene som her er vist, er laget i perioden fra 2004 til 2006.

Invitasjon Gastronomisk Institutt
Brosjyre Det norske ungdomskokkelandslaget

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme