FAME

Fame plakat
FAME av Stavanger Katedralskoles avdeling for musikk, dans og drama

19.11.13: Across har stått bak utforming/produksjon av plakater, program og annonsering til Stavanger katedralskoles oppsetning av musikalen FAME.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme