Capone-gruppen gir deg høstmoten

Capone-gruppens nye høstkatalog 09
Intro
Produkter fra Capone
Capone-gruppens nye høstkatalog 09

Capone-gruppen sender nå ut sin ferske motekatalog for høsten/vinteren 09/10. Bilder ble tatt av fotograf Tom Haga. Location: Tou scene. En takknemlig plass å fotografere. Katalogen går ut i et opplag på 15000 eksemplarer og for de som ikke har mottatt katalogen i posten, så ligger den også på disken i Capone-gruppens butikker. Across har stått bak ide og utforming.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme