BIS Industrier

Across har gitt form til og produsert BIS Industriers Verdihåndbok. Boken går ut til alle ansatte i BIS Industrier. Den skal gi BIS-ansatte informasjon om hvilke verdier og retningslinjer som ligger til grunn for BIS Industriers virksomhet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom BIS Industrier, Spinaker Consulting og Across.

BIS Verdihåndbok
BIS Industrier: Verdihåndbok

BIS Industrier har arbeidet med de fleste feltutbygginger i Nordsjøen.
De utfører også arbeid ved bygg på land samt bistår ved sammenkoplingsarbeider både onshore og offshore. Vedlikehold på både land- og offshoreinstallasjoner er ett av BIS Industriers hovedsatsingsområder.

BIS magasinet oktober 2008
BIS magasinet desember 2008

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme