Bedriftstjeneste

Bedriftstjeneste er et regnskapsbyrå jobber med områdene: Lønn, regnskap, årsoppgjør, selvangivelse, budsjettering og rådgivning.
Selskapet har kontorer i Haugesund og Stavanger.

Ny logo og profil for Bedriftstjeneste
Ny logo og profil for Bedriftstjeneste

Bedriftstjeneste har fått en fargerik profil som har en god symbolikk. Logoen er laget rundt estetikken i tallene til fonten Bodoni. Komposisjonen og uttrykket knyttes på en fin måte opp til selve regnskapsfaget. Across har stått for ide og utarbeidelse.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme