Ansiktsløft for BIS Magasinet

Ansiktsløft for BIS Magasinet
Oppslag i BIS magasinet

15.06.2010: BIS magasinet har fått et ansiktsløft. Solid magasinforside med nytt papir og et luftigere uttrykk summerer korrigeringene som er utført. Redesignet er knyttet sterkere opp til grafiske rettningslinjer satt av Bilfinger Berger Industrial Services Corporate Design.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme