Print

Geocap

Across har gitt Geocap et redesign av logo, websider og andre grafiske elementer.

Redesign av Geocap
Redesign av Geocap

Geocap AS provides software and services for the oil and gas industry and hydrographic institutions.

Luftig mote fra Capone-gruppen

Vårens motebrosjyre fra Capone-gruppen ble til i og rundt hangaren til Flyhistorisk museum på Sola. Produksjonen har blitt en vandring gjennom flyhistorien med lukten av fuel og verksted i nesen, der Tom Haga fotografere og Across instruerte. Stor takk til Flyhistorisk museum for all hjelp.

Capone-gruppens motebrosjyre for våren 2009
Capone-gruppens motebrosjyre for våren 2009

Den 20. april vil mange motta Capone-gruppens motebrosjyre i postkassen. Flyhangaren på Sola ble en perfekt "location" for våre opptak.

Oppslag for Capone
Oppslag for Mrs Capone

Across med bra "rating" på nett

DrupalSites.net er en nettside som lister opp websites som er drevet av the open-source content management systemet Drupal. Blant 3000 internasjonale websider scorer Across sine nettsider høyt. Sidene som er utviklet av Petter Sømme/ACROSS får en "rating" på 4 av 5 mulige. I løpet av de første 2 ukene etter at ACROSS la ut sin link, var nettsiden en av de mest besøkte.

ACROSS scorer høyt på Drupalsites.net
ACROSS scorer høyt på Drupalsites.net
Bra rating hos Drupal

Varme & Bad Bedrift

I 2005 utviklet rørleggerkjeden Varme & Bad en egen bedriftsdel av virksomheten. Dette ble gjort for møte nye utfordringer i bransjen og en stadig større andel prosjekter på bedriftssiden. Across utviklet en visuell strategi og et identitetsprogram for prosjektet Varme & Bad Bedrift.

Profilannonse Varme & Bad Bedrift
Profilannonse Varme & Bad Bedrift

Varme & Bad Bedrifts visuelle profil består en bildebank på 20 utvalgte bilder. Bildene er estetiske, kontrastfulle og fargerike.

Powerpoint for Varme & Bad Bedrift
Webinngang for bedriftsdelen av Varme & Bad Bedrift
Eksempel på flere bilder fra Varme & Bad Bedrifts bildebank
Stillingsannonse i Dagens Næringsliv september 2007

Trygt Hjem

Trygt Hjem Nullvisjonsprosjektet. Prosjektet skal bidra til at innbyggerne i Karmøy kommune skal sikte seg inn mot et sikkert trafikksystem uten ulykker som medfører drepte eller varig skadde trafikanter.

Logo for Trygt Hjem prosjektet
Logo for Trygt Hjem prosjektet

Across har utformet logo og identitetsprogram rundt Trygt Hjem prosjektet. Kommunikasjon ble utformet i samarbeid med Compartner.

Skjermpresentasjon
Partneravtale Trygt Hjem
Identitetsprogram

Bedriftstjeneste

Bedriftstjeneste er et regnskapsbyrå jobber med områdene: Lønn, regnskap, årsoppgjør, selvangivelse, budsjettering og rådgivning.
Selskapet har kontorer i Haugesund og Stavanger.

Ny logo og profil for Bedriftstjeneste
Ny logo og profil for Bedriftstjeneste

Bedriftstjeneste har fått en fargerik profil som har en god symbolikk. Logoen er laget rundt estetikken i tallene til fonten Bodoni.

Transocean

Transocean er verdens største offshore drilling contractor. Selskapets rigger jobber på noen av de mest krevende lete- og produksjonsbrønnene på norsk sokkel. Transocean har i flere ti-år spilt en sentral rolle i norsk offshorevirksomhet.

Stillingsannonser for Transocean
Stillingsannonser for Transocean

Across har produsert stillingsannonser for Transocean

HøieApeland

HøieApeland er et byggefirma med 9 ansatte. 4 byggmestere som har tilsammen mer en 80 års erfaring. 3 tømrere med svennebrev,- en lærling har svennebrev som snekker.

Tilbudsmappe for HøieApeland
Tilbudsmappe for HøieApeland

Sammen med illustratør Joana Taya gav Across HøieApeland en ny grafisk identitet. Profilpakken inneholdt tilbudsmapper, visittkort, brevark og konvolutter.

Byggskilt HøieApeland
Ved byggeplassen, HøieApeland

TeFoRo

TeFoRos visjon: Å bidra til å utvikle Stavanger-regionen til et ledende senter for praktisk bruk av naturvitenskaplig kompetanse

Logoprogram for TeFoRo
Logoprogram for TeFoRo

Across har stått for ide og utvikling av logoprogram for TeFoRo.

Spinaker Consulting

Integrating Concepts, People and Strategies. Strategisk rådgivning og gjennomføring av prosesser internt og eksternt for bedrifter og organisasjoner.

Logo og profilelement
Logo og profilelement, Spinaker Consulting

Across har gitt form til Spinaker Consultings profil og produsert visittkort, nettplakat og rollup

Visittkort, Spinaker Consulting

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme