• Across
  • Across
  • Across
  • Across

Strategi

Strategi

Et strategisk viktig forretningsområde må for enhver virksomhet defineres og inntas. For å nå nye strategiske mål må man ha struktur og kvalitet i markedstenkning, ideer og produkter for å fremme virksomheten.

Kommunikasjon

BrosjyrerAcross gir sine kunder et strategisk diskusjonsgrunnlag.
En velbegrunnet analyse av ståsted og muligheter.

Web og filmproduksjon

Web og filmproduksjonAcross har gode samarbeidspartnere innen web og filmproduksjon.

Across

© 2020 - Across - Valberget 11, 4006 Stavanger

Design & utvikling Sømme